TẠO NHÓM THÔNG MINH TRONG TÍC TẮC!

Thành viên trong dự án của bạn có cần không gian riêng?

Bạn đã thật sự tạo được đội hình làm việc tốt nhất?

Cùng Pandos tạo đội hình làm việc và học tập thật vững chắc!

pandos intelligence

TẠO NHÓM THÔNG MINH 
TRONG TÍC TẮC!

Thành viên trong dự án của bạn
có cần không gian riêng?

Bạn đã thật sự tạo được
đội hình làm việc tốt nhất?

Cùng Pandos tạo đội hình làm việc
và học tập thật vững chắc!

pandos intelligence

TẠO NHÓM TRONG TÍC TẮC

Tạo hàng loạt nhóm ngẫu nhiên hoặc dựa trên đa tiêu chí: năng lực, tính cách, kỹ năng, giới tính hoặc bất kỳ tiêu chí nào khác mà bạn mong muốn!

TẠO NHÓM TRONG TÍC TẮC

Tạo hàng loạt nhóm ngẫu nhiên hoặc dựa trên đa tiêu chí: năng lực, tính cách, kỹ năng, giới tính hoặc bất kỳ tiêu chí nào khác mà bạn mong muốn!

Filter people

MỜI BẠN BÈ VÀO NHÓM

Bạn có thể yêu cầu các thành viên tạo hồ sơ, sau đó tạo nhóm bằng cách mời những người khác vào nhóm của họ hoặc yêu cầu tham gia các nhóm có sẵn.

MỜI BẠN BÈ VÀO NHÓM

Bạn có thể yêu cầu các thành viên tạo hồ sơ, sau đó tạo nhóm bằng cách mời những người khác vào nhóm của họ hoặc yêu cầu tham gia các nhóm có sẵn.

Filter people

PHÂN TÍCH NĂNG LỰC

CÁC NHÓM

Sau khi tạo nhóm, các thành viên có thể kiểm tra mức độ tương thích của nhóm thông qua các kỹ năng, lịch trống, và tính cách.

Team profile

PHÂN TÍCH NĂNG LỰC

CÁC NHÓM

Sau khi tạo nhóm, các thành viên có thể kiểm tra mức độ tương thích của nhóm thông qua các kỹ năng, lịch trống, và tính cách.

Team profile

Người dùng nói gì về ứng dụng Pandos