DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GIỚI HẠN

MIỄN PHÍ
 • Gồm 1 bảng mô tả công việc
 • Tự động đăng tải lên Bảng làm việc
 • Kiểm tra tính cách
 • Kết nối ứng viên với nhóm phù hợp
 • Trình phân tích CV
 • Đánh giá DEI
 • Phân loại ứng viên

KHÔNG GIỚI HẠN

CAD2999tháng
 • Không giới hạn bảng mô tả công việc
 • Tự động đăng tải lên Bảng làm việc
 • Kiểm tra tính cách
 • Kết nối ứng viên với nhóm phù hợp
 • Trình phân tích CV
 • Đánh giá DEI
 • Phân loại ứng viên